Zarządzanie wspólnotą w teoretycznym i praktycznym ujęciu

Każda nieruchomość, aby przynosiła oczekiwane zyski i była bezpieczna w użytkowaniu, wymaga odpowiedniego podejścia. Zapewnia je zarządzanie wspólnotą, które dba o każdy aspekt funkcjonowania nieruchomości w formie wspólnoty mieszkaniowej – począwszy od praktycznych aspektów, poprzez finanse, a kończąc na kwestiach administracyjno-prawnych. W dzisiejszych czasach wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na scedowanie swoich obowiązków na zewnętrzne podmioty – wyspecjalizowane w zarządzaniu nieruchomościami firmy, działające na lokalnym rynku.

Każda nieruchomość, aby przynosiła oczekiwane zyski i była bezpieczna w użytkowaniu, wymaga odpowiedniego podejścia. Zapewnia je zarządzanie wspólnotą, które dba o każdy aspekt funkcjonowania nieruchomości w formie wspólnoty mieszkaniowej – począwszy od praktycznych aspektów, poprzez finanse, a kończąc na kwestiach administracyjno-prawnych. W dzisiejszych czasach wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na scedowanie swoich obowiązków na zewnętrzne podmioty – wyspecjalizowane w zarządzaniu nieruchomościami firmy, działające na lokalnym rynku.

Na czym polega zarządzanie wspólnotą i jak może być realizowane?

Zarządzanie wspólnotą jest dość skomplikowaną i złożoną czynnością, na którą składa się szereg obowiązków. W jej poczet wchodzą zarówno czynności polegające na utrzymaniu czystości w obrębie budynku i terenów do niego należących, jak i liczne formalności natury finansowej, prawnej i administracyjnej. Ze względu na takie zróżnicowanie oraz wysoką odpowiedzialność, z którą wiążą są poszczególne podejmowane działania, zarządzanie wspólnotą powinno być realizowane wyłącznie przez profesjonalistów – zarząd, zarządcę, administratora lub zewnętrzną firmę na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową.

Bieżąca obsługa nieruchomości w formie wspólnoty mieszkaniowej może być realizowana przez zarząd, który tworzą członkowie wspólnoty. To on jest bowiem odpowiedzialny za realizację obowiązków związanych z obsługą nieruchomości. Zarząd może samodzielnie je wypełniać lub powołać do tego celu zarządcę i administratora, którzy w jego imieniu zajmą się zarządzaniem nieruchomością.

Zarządca jest profesjonalistą, w którego gestii leży nadzór nad stanem technicznym obiektu, pilnowaniem ważnych terminów, organizowanie zebrań wspólnoty, dbanie o czystość na terenie obiektu, reprezentowanie interesów wspólnoty przed organami administracji państwowej i wiele innych czynności. Często bywa także tak, że zarządca pełni rolę zarówno swoją, jak i administratora, który jest z kolei odpowiedzialny za podstawowe zadania realizowane na terenie obiektu.

Zarządzanie wspólnotą za pośrednictwem zewnętrznej firmy

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania oraz złożony charakter zarządzania wspólnotą, coraz częstszą praktyką jest powołanie do tego celu zewnętrznych podmiotów, którym zarząd wspólnoty oddelegowuje związane z zarządzaniem nieruchomością obowiązki. Są to najczęściej działające na rynku lokalnym firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, które posiadają całą niezbędną wiedzę, środki oraz narzędzia potrzebne do realizacji tego zadania na najwyższym poziomie.

Zarządzanie wspólnotą za pośrednictwem profesjonalnej firmy to gwarancja realizacji usług na najwyższym poziomie. Firmy specjalizujące się w tym obszarze zarządzania nieruchomościami dysponują szeregiem profesjonalistów, których usługi mogą okazać się przydatne na każdym etapie współpracy – są to m. in. profesjonalni zarządcy i administratorzy o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych, prawnicy, ekonomiści, specjaliści ds. finansów i księgowości, doradcy podatkowi, technicy i wielu innych. Taka kadra pracownicza gwarantuje realizację wszystkich obowiązków, jakie składają się na zarządzanie wspólnotą, w prawdziwie kompleksowy i profesjonalny sposób.